Algemene voorwaarden

Goede afspraken, goede vrienden

Graag delen we onze huisregels met jou, zodat we elkaar begrijpen en misverstanden kunnen voorkomen.

Wanneer je een afspraak boekt bij Bella Vista Huidinstituut, dan verklaar je jezelf akkoord met de bepalingen van ons huisreglement, zoals beschreven verder op deze pagina.

We maken je vooraf ook graag attent op ons privacy beleid.  Je vindt onze privacy verklaring op deze pagina.

1. DISCRETIE

Zowel bij gelaatsbehandelingen als bij lichaamsbehandelingen, ligt de nadruk op een zen ervaring. Kom tot rust en wees jezelf.

Bij ons komt je “als mens”. Je kan rekenen op onze totale discretie, zowel wat jouw lichaam betreft als wat er eventueel op jouw hart zou liggen.

2. BEWAKING

Voor jouw en onze veiligheid zijn er camera’s geplaatst aan de voorzijde van het gebouw evenals in de centrale ruimtes. Er staan vanzelfsprekend geen camera’s in de behandelcabines en de sanitaire ruimtes.

Alle beelden worden 6 maanden bijgehouden op een beveiligde externe server. De beelden worden enkel gebruikt in geval van inbraak, diefstal of ongepast gedrag. Jouw privacy wordt volledig gerespecteerd.

3. LAATTIJDIG AANKOMEN

We vragen je om steeds 5 minuten op voorhand te komen, zodat we de behandeling percies op het voorziene uur kunnen aanvatten.

Wanneer je laattijdig aankomt, al dan niet met telefonische verwittiging, behouden we het recht de behandeling in te korten tot de resterende tijd. Je begrijpt dat klanten die na jou staan geboekt, niet de dupe mogen worden van jouw vertraging.

Bovendien geeft deze inkorting van de behandeling geen recht op een prijsvermindering.

4. AFSPRAAK ANNULEREN

Een afspraak annuleren is mogelijk tot 48 uren voordien. Annuleren kan enkel per telefoon op het nummer 0478/356933. Afspraken kunnen niet worden geannuleerd per e-mail, sms of online.

In uitzonderlijke gevallen kan het iedereen overkomen onverwachts verhinderd te zijn, de dag van de afspraak zelf. Daar hebben we begrip voor. In geval dit echter frequent zou gebeuren, behouden wij het recht om andere klanten voorrang te geven (dubbele boeking) bij jouw volgende afspraak.

5. NIET KOMEN OPDAGEN

Iedere afspraak die je boekt bij Bella Vista Huidinstituut wordt bevestigd via email. Zit jouw email adres niet in onze databank, dan noteren we de afspraak op een afsprakenkaartje.

Je ontvangt tevens een herinnering per mail 24 uur vooraf. Jouw afspraak bij Bella Vista Huidinstituut vergeten, is dus haast onmogelijk…

Komt je alsnog niet opdagen, zonder telefonische verwittiging, dan behouden wij het recht hiervoor een forfait van de totale behandeling aan te rekenen.

6. ONGEPAST GEDRAG

Voor iedere vorm van ongepast of ongewenst gedrag, zowel verbaal als fysisch, en ongeacht aard of omvang, leggen wij onmiddellijk klacht neer bij de politie en zullen wij gerechtelijke vervolging instellen.

8. GSM

Om de rust en kwaliteit van onze behandelingen te waarborgen, vragen we om het geluid van jouw gsm uit te schakelen van zodra je toekomt.  Een behandeling bij Bella Vista Huidinstituut is jouw moment om even te ontspannen, dus zet die berichten en emails maar even uit!

9. AANSPRAKELIJKHEID

Iedere gelaat- en lichaamsbehandeling start met een intake gesprek. Het is erg belangrijk dat je ons informeert over gezondheidsproblemen, allergieën, zwangerschap, gebruik van medicijnen, implantaten of metalen beugels, etc.

Bella Vista Huidinstituut kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke reactie of pijn die optreedt tijdens of na een behandeling, indien je ons vooraf onvoldoende hebt geïnformeerd.